PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU RESTAURACE A FINSKÉ SAUNY

PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU RESTAURACE A FINSKÉ SAUNY
Naše zařízení se řídí podmínkami a novým nařízením vlády platné od 22.11. 2021.
Děkujeme, že podmínky a nařízení respektujete a při usazení ke stolu či zakoupení vstupu do finské sauny obsluze předložíte potřebná potvrzení.
Upozorňujeme, že podmínky pro vstup budeme důsledně kontrolovat.
Další informace a dotazy směřujte na tel.: +420 602 250 542.
Děkujeme Vám za pochopení a přízeň. Omlouváme se za vzniklé komlikace.