Restaurace

SEZNAM ALERGENŮ


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU Č. 2000/13
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM


Informace o alergenech
Z nařízení vyplývá:
Zákazníkovi musí být vhodným způsobem sdělena informace o obsahu alergenů, nebo musí být vhodným způsobem informován o dostupnosti takové informace, např., že informace o alergenech obsažených v pokrmech obdrží na požádání u obsluhy.